om Qmed

Qmed er refereransekort innenfor sykdom og behandling. Laget av autorisert helsepersonell for helsepersonell.

Farmasøyt Hadeland

«Jeg synes kortene er geniale!! Må være en stor trygghet å ha disse med seg ut!«

Sykepleiestudent ved Lovisenberg

«Enkle å ha med og håndtere i praksis, fint å ha i lommen for å kunne slå opp raskt.«

Sykepleierstudent ved NTNU Gjøvik

«Nyttig og relevant informasjon. Fint at også aktuelle medikamenter tas med på hvert kort.«

Referansekortene dekker temaene

  • Hjerte- karsykdommer
  • Luftveissykdommer
  • Diabetes mellitus
  • Epilepsi
  • Demens
  • Smerte
  • Psykiske sykdommer
  • Fordøyelse
  • Infeksjon
  • Førstehjelp

Kortene
Kortene er bygget opp etter kurs i legemiddelhåndtering og følgende faglige kilder.

Qmed passer rett i lommen og gir der rask tilgjengelig kunnskap. De er laget i plast og er enkle å rengjøre/desinfisere etter bruk. En oversikt over hva kortene inneholder finner du her. Bruksområder finner du her.

Stortingsmelding nr 10
Ved å ha med seg et slikt verktøy som Qmed er kan dette «bedre muligheten til å utøve kunnskapsbasert praksis og dermed øke både pasientsikkerheten og kvaliteten på pleien».

Stortingsmelding nr 10 (2012-2013) «God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten» omhandler blant annet slike verktøy og pedagogiske virkemidler for å stimulere til et systematisk kvalitetsarbeid.