Kort introduksjon til Qmed

Qmed er refereransekort innenfor sykdom og behandling. Laget av autorisert helsepersonell for helsepersonell.

Referansekortene dekker temaene

  • Hjerte- karsykdommer
  • Luftveissykdommer
  • Diabetes mellitus
  • Epilepsi
  • Demens
  • Smerte
  • Psykiske sykdommer
  • Fordøyelse
  • Infeksjon
  • Førstehjelp

Kortene er bygget opp etter kurs i legemiddelhåndtering og følgende faglige kilder. De ti kortene er tenkt å være en støtte for helsepersonell ute blant pasienter og brukere. Qmedkortene kan brukes enten man er i vanlig jobb eller under praksisperioder, inne på institusjon eller ute hos hjemmetjenesten.

Qmed passer rett i lommen og gir der rask tilgjengelig kunnskap. De er laget i plast og er enkle å rengjøre/desinfisere etter bruk. En oversikt over hva kortene inneholder finner du her.

Andre bruksområder utenom i lommen kan være i medisinskrinet hjemme hos bruker. Her teller hygiene inn. Kortene forlater aldri pasient/brukersonen.

De kan være et tilskudd til medisintrallen på institusjon. En annen mulighet er som tilbehør til en førstehjelpssekk eller førstehjelpspute.

Ved å ha med seg et slikt verktøy som Qmed er kan dette «bedre muligheten til å utøve kunnskapsbasert praksis og dermed øke både pasientsikkerheten og kvaliteten på pleien».

Stortingsmelding nr 10 (2012-2013) «God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten» omhandler blant annet slike verktøy og pedagogiske virkemidler for å stimulere til et systematisk kvalitetsarbeid.

Det er også utviklet en egen app. Mer informasjon finner du her.

Register deg for å få nyheter rundt Qmed.