Kort introduksjon til Qmed

Qmed er refereransekort innenfor sykdom og behandling. Laget av autorisert helsepersonell for helsepersonell.

Referansekortene dekker temaene

  • Hjerte- karsykdommer
  • Luftveissykdommer
  • Diabetes mellitus
  • Epilepsi
  • Demens
  • Smerte
  • Psykiske sykdommer
  • Fordøyelse
  • Infeksjon
  • Førstehjelp

Kortene er bygget opp etter kurs i legemiddelhåndtering og følgende faglige kilder. De ti kortene er tenkt å være en støtte for helsepersonell ute blant pasienter og brukere. Qmedkortene kan brukes enten man er i vanlig jobb eller under praksisperioder, inne på institusjon eller ute hos hjemmetjenesten.

Qmed passer rett i lommen og gir der rask tilgjengelig kunnskap. De er laget i plast og er enkle å rengjøre/desinfisere etter bruk. En oversikt over hva kortene inneholder finner du her.

Andre bruksområder utenom i lommen kan være i medisinskrinet hjemme hos bruker. Her teller hygiene inn. Kortene forlater aldri pasient/brukersonen.

Qmedkortene kan også være hendig i en førstehjelpspute i bilen eller i en førstehjelpssekk.