Qmed – hva kortene inneholder

Nedenfor finner du en oversikt over innholdet i de forskjellige Qmedkortene.

Kjøp Qmed referansekort herLast ned Qmed app her

Førstehjelp

BLÅS – Bevissthet, Luftveier, Åndedrett og Sirkulasjon. Utførsel av HLR – Hjerte og lungeredning. Omtale av tegn på sepsis og tiltak. Symptomer på anafylatisk sjokk – allergisjokk – symptomer og tiltak. Korrekt bruk av Epipen.

Hjerte – karsykdommer

Kortet inneholder beskrivelse og symptomer på hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertekrampe samt tiltak. Der finner du også omtale av legemidler, virkning og bivirkning.

Luftveissykdommer

Kortet inneholder omtale av astma, symptomer og faktor som kan utløse astmaanfall. KOLS, hovedsymptomer og symptomer ved forverring. Kort omtale av allergiske reaksjoner i luftveiene. Lungebetennelse, symptomer og når du bør kontakte lege. Du finner en oversikt over medikamenter angående astma og lungebetennelse. Her finner du også korrekt bruk av en inhalator.

Medikamenter for KOLS og allergi er for omfattende til å få plass på et slikt kort.

Diabetes mellitus

Omtale av diabetes 1 og 2, samt symptomer på diabetes. Symptomer på lavt blodsukker og tiltak. Symptomer på høyt blodsukker og tiltak. Normal blodsukkermåling. Medikamenter som brukes ved diabetes.

Epilepsi

Hva epilepsi skyldes og typer epileptiske anfall. Medikamenter, både forebyggende og anfallsstoppende. Hvordan et generalisert tonisk-kloniske anfall (GTK) foregår og tiltak.

Demens

Kortet inneholder en omtale av demenssykdommen generelt og typer demens. Her finner du også faglige råd på hvordan du best kan kommunisere med en person som har demens. Til slutt er det en liten omtale av medikamenter ved demenssykdom og eventuelle bivirkninger.

Smerter

Kortet inneholder en kort omtale av smerte, inndeling i fire typer smerte og hvordan disse arter seg. Her finner du også faglige råd angående dokumentasjon av smerte hos en pasient og smerteskalaen. En omtale av de vanligste smertestillende, både perifert og sentralvirkende preparater samt bivirkninger.

Psykiske sykdommer

Omtale av angst og symptomer, depresjon og mulige årsaker, bipolar lidelse og schizofreni. Typiske medikamenter og bivirkninger.

Fordøyelse

Årsaker til sure oppstøt og halsbrann samt tiltak. Symptomer på betennelse og magesår, samt mulige årsaker. Forstoppelse, årsaker og tiltak. Diaré, årsaker og tiltak. Omtale av legemidler og virkning.

Infeksjon

Omtale av infeksjon, smitte og smittekjeden. Viktigheten av å være oppmerksom på mulig sepsis ved infeksjon. Omtale av antibiotika, bivirkninger og tiltak. Antibiotika kan gi allergiske reaksjoner. En sjelden gang anafylaksi (allergisk sjokk) som krever rask handling.

Kjøp Qmed referansekort herLast ned Qmed app her